Knappt två av tio redo att donera organ – nu satsas det på donationsvecka

Många vill donera organ men allt för få har gjort sin vilja tydlig. Bara 15 procent av Sveriges befolkning har anmält sig till donationsregistret. Den här veckan har det därför lagts extra fokus på donationsfrågor.

Marie Löfgren, som fick en njure av sin man Per, tror fler hade anmält sig till donationsregistret om de haft bättre kunskap.

Den här veckan driver Socialstyrelsen en donationsvecka. Genom att ge allmänheten bättre kunskap vill man att fler människor tar ställning för organ- och vävnadsdonation. Tidigare år har denna vecka gjort att mångdubbelt fler personer tagit ställning till organdonation jämfört med en vanlig vecka.

Just nu väntar närmare 850 människor på en organtransplantation i Sverige. Men då få har gjort sin vilja känd och många sjukhus inte jobbar strukturerat med frågan går potentiellt livräddande donatorer förlorade. Föreningen Mer organdonation, MOD, säger att det statistiskt sett dör en person i veckan på grund av att behovet av organ är större än antalet organdonationer.

– Det är en komplicerad fråga som det pratas för lite om och där det behövs information. Var tredje svensk vet inte hur man tar ställning och det finns brister inom vården. Risken finns att läkare inte tar upp frågan med anhöriga eftersom de har för lite kunskap och utbildning, säger Emma Dalman som är kommunikationsansvarig på MOD.

Läs även: Nu tickar ett nytt hjärta i Lovisa

Hade fler gjort sin vilja känd och sjukvårdenen jobbat mer aktivt med frågan kunde väntetiden för de som behöver nya organ minska och liv räddas menar man på MOD. Trots att över 200 000 anmält sig till donationsregistret de senaste tre åren är det fortfarande bara 15 procent av befolkningen. Samtidigt visar en färsk undersökning att 85 procent av sveriges befolkning är positiva till att donera sina organ efter döden.

– Jag tror fler hade anmält sig om de visste hur det går till och att det inte har någon betydelse hur gammal man är, säger Marie Löfgren i Ljusdal som själv fick en njure av sin man för tolv år sedan. Nu är hon en av de som hjälper till att sprida kunskapen om donationer.

Fakta organdonationer

2015 transplanterades 765 organ i Sverige, vanligast var njurar

Väntetiden för en ny njure är 3-4 år i Sverige

En avliden donator kan rädda upp till åtta liv

1 565 473 svenskar stod i donationsregistret innan donationsveckan

Utöver donationsregistret kan man:

– Tala med nära och kära om sin ställning

– Fylla i ett donationskort

– Ladda ner ett digitalt donationskort

Man kan anmäla sig till donationsregistret på Socialstyrelsens hemsida

Publicerad i HelaHälsingland.se

Text och bild: Caj Källmalm, Mittmedia.