LEVANDE DONATION

Levandedonation.se är en digital information- och kunskapssida om levande donation i Sverige. Sidans huvudsyfte är att lyfta fram vikten av levande donation och besvara de frågor som man kan ha inför en eventuell utredning av donation. Projektet avser även hjälp personer att komma i kontakt med andra som har liknande frågor som de funderar över- så att man kan lära av varandra.

Initiativet togs av MOD- Mer organdonation i samarbete med Stiftelsen för Njursjuka våren 2015. Sedan MOD grundades 2012 har vi haft ett nära samarbete med Stiftelsen för njursjuka.