Vem kan bli en levande njurdonator?

Det går inte att i förväg att veta vem som kan bli en levande donator, men handlingen är alltid frivillig och givaren har en stark önskan om att hjälpa en njursjuk.

 

Du måste vara frisk

Den första förutsättningen för att kunna bli en levande njurdonator är att givaren är frisk. Det vill säga att personen har en allmänt god fysik och mental hälsa och två friska njurar, vilket kommer att utredas genom olika typer av undersökningar. En levande njurdonator måste också vara över 18 år. Däremot finns det ingen övre åldersgräns vare sig för donator eller mottagare. Transplantationer kan numera och i enstaka fall genomföras ända upp i 70 – 80-årsålder. Men transplantation kan av naturliga skäl bli mindre möjlig och mindre lämplig ju äldre man blir.

För att kunna accepteras som en levande njurdonator måste man genomgå grundliga hälsoundersökningar som ska visa att man inte bara är frisk för donation utan även psykiskt stabil.

 

Släkt, vän eller okänd givare

De bästa förutsättningarna för en njurdonation har vanligtvis den närmsta familjen. Det är oftast syskon, föräldrar, föräldrars syskon, kusiner, andra släktningar. Numera blir det allt mer vanligt att även makar, nära vänner, arbetskamrater accepteras som njurdonationer. Det finns även anonyma givare, som med ett finare ord även kallas för altruistiskt.

En altruistisk eller anonym givare är en fysiskt och psykiskt frisk person som vill donera en njure utan en bestämd mottagare. Det vill säga givaren har inte genom släktskap eller på något annat sätt ha en relation till någon som är njursjuk. Den anonyme givaren utreds om lämplighet och möjlighet och det är sjukvården som beslutar vem som ska få ta emot den anonyma givarens njure. Den anonyme givaren får aldrig veta vem som fick ta emot organet och mottagaren får heller aldrig veta vem givaren är.

 

Det är ett frivilligt beslut

Beslutet tas efter att givaren har fått information om vad det innebär att donera en njure och det ska ske utan någon press eller några påtryckningar vare sig ifrån den njursjuke, familj, vänner eller sjukvården. Vad än beslutet än blir, ska det respekteras. Det får inte förekomma några överenskommelser vad gäller ekonomisk ersättning mellan givaren och mottagaren. En njure ges som en gåva och att sälja eller köpa organ för transplantation är enligt svensk lag förbjudet.

Det händer att en transplantation av medicinska skäl inte är möjlig mellan den eventuella donatorn och den tilltänkta mottagaren. Utredningen avbryts om man hittar något som talar mot donation.

 

När det medicinsk inte blir aktuellt för en njurdonation

Vissa tillstånd gör att man inte kan bli njurdonator, exempelvis diabetes, högt blodtryck, njursjukdom, hjärtsjukdom, tumörer, psykiska sjukdomar, missbruk, svår övervikt eller graviditet.