Vem kan bli en levande njurdonator?

Det går inte att i förväg veta vem som kan bli en levande donator, men handlingen ska alltid vara frivillig och givaren ska ha en stark önskan om att hjälpa en njursjuk. Det har blivit allt mer vanligt att föräldrar, syskon, släktingar, makar och ibland också goda vänner blir levande njurdonatorer. Numera är det även möjligt att bli donator till exempelvis en arbetskamrat och som anonym givare. 

En anonym givare är en fysiskt och psykiskt frisk person som vill donera en njure utan att genom släktskap eller på annat sätt ha en relation till någon som är njursjuk. Den anonyme givaren tar kontakt med sin närmsta transplantationsenhet där utredningar görs om lämplighet och möjlighet. Det är sedan enheten som beslutar vem som ska få ta emot den anonyma donatorns njure. Den anonyma givaren kommer aldrig få veta vem som fick ta emot organet och mottagaren kommer heller aldrig att få veta vem givaren var.

Det händer att en transplantation av medicinska skäl inte är möjlig mellan den eventuella donatorn och den tilltänkta mottagaren. Utredningen avbryts om man hittar något som talar mot donation.

Du måste vara frisk

Den första förutsättningen för att kunna bli en levande njurdonator är att givaren är frisk. Det vill säga att personen har en allmänt god fysik och mental hälsa och två friska njurar, vilket kommer att utredas genom olika typer av undersökningar. En levande njurdonator måste ha fyllt 18 år med det finns ingen övre åldersgräns vare sig för donator eller mottagare men transplantation kan av naturliga skäl bli mindre lämplig ju äldre man blir.

När det medicinsk inte blir aktuellt för en njurdonation

Vissa tillstånd gör att man inte kan bli njurdonator, exempelvis diabetes, högt blodtryck, njursjukdom, hjärtsjukdom, tumörer, psykiska sjukdomar, missbruk, svår övervikt eller graviditet.

Hur lång tid tar utredningen för en njurdonation?

Det tar normalt tre till sex månader att genomgå en utredning för en njurdonation. Ibland kan det gå snabbare och ibland behövs kompletteringar vilket gör att det tar ännu längre tid. Även mottagaren behöver genomgå en utredning inför en transplantation och ibland kan dennes hälsa, exempelvis hjärtsjukdom eller infektioner, fördröja transplantationen.