Sverige är ett av de bästa länderna i världen när det kommer till levande donation. Av de transplantationer som genomförs varje år är det ca 40 % som transplanteras tack vare en levande givare. Den absoluta majoriteten av dessa är donation av njurar. Dock har det varit en nedåtgående trend de senaste åren, med allt färre levande donatorer. 2015 uppmättes det lägsta antalet på över 10 år, med 31% levande donatorer av totalt antal njurtransplantationer.

Senaste statistiken 2018

Den 1 januari 2019 fanns det i Sverige ett totalt behov av 807 organ. En person som står på väntelistan kan behöva ett eller flera organ. I snitt dör en person i veckan från väntelistan, bland annat för att organbristen är så stor.

Siffror säger mycket och därför kan du här nedan ta del av den senaste statistiken om organdonation. Hur Sverige står sig i en internationell jämförelse, hur många som väntar på organ, antal transplanterade, antal donatorer och anmälningar till donationsregistret med mera.

 

 

Positiv inställning till donation

I ett globalt perspektiv har vi svenskar den mest positiva attityden till organdonation i världen. Hela 85 % av Sveriges befolkning ställer sig positiva till att donera organ efter sin död. (undersökningar senast genomförda under 2015).

Positiva inom EU stapeldiagram

Organdonation – internationella jämförelser av antal donatorer

De senaste 15 åren har antalet donatorer i Sverige legat stabilt på omkring 150 stycken per år. De två sista åren har historiskt sett varit de bästa i Sverige med 167 donatorer 2014 och 168 donatorer – det högsta antalet någonsin – under 2015.

I ett internationellt perspektiv hamnar vi dock fortfarande långt efter.

Olika typer av register påverkar inte antal donatorer

Många menar att Sverige skulle vara bättre på organdonation om vi hade ett Nej-register, dvs man föds ”ja” och aktivt måste säga ”nej”. Det som bilden nedan visar är dock att typen av register inte spelar någon roll. Det finns inget samband med en typ av register och många donatorer. Om ett Nej-register vore lösningen skulle alla svarta staplar vara längst till vänster. Det som däremot spelar större roll är samtalet – att det pratas om organdonation bland allmänhet, sjukvård och beslutsfattare.

Don per milj inv och register internat färgstaplar

Tabellen visar donatorer per miljon invånare samt jämförelse över de olika sorters typer av register som finns.

Nordisk jämförelse

Den absoluta majoriteten av levande donationer, är donation av njurar. Sverige är bättre på levande donation jämfört med avlidna donatorer.

Avlidna och LD per miljon inv i Norden tabell

Nordisk jämförelse av antalet donatorer – avlidna och levande.

Organdonation – utvecklingen av antalet donatorer i Sverige

Som tidigare nämnts så är svenskarna väldigt positiva till organdonation, men vi hamnar långt efter andra länder i Europa när det kommer till att hitta och ta tillvara på möjliga donatorer. Dock börjar det ske en långsam förändring i Sverige och de senaste två åren (2014-2015) har varit de bästa någonsin gällande antalet donatorer och antalet transplanterade.

Avlidna don Sverige 1995-2015 sidostapeldiagram

Ackum ant don avlidna och levande med text

Totalt antal donatorer = ackumulerat antal donatorer sedan vi började transplantera organ i Sverige 1964.

Regionala skillnader

Sverige har stora regionala skillnader när det kommer till antal donatorer i varje region. Vissa regioner är mycket bra medan andra hamnar långt under snittet.

Regionala skillnader 2014

Regionala skillnader i Sverige (siffrorna visar 2014) gällande antalet faktiska donatorer per miljon invånare i respektive region.

pie

Totalt antal njurdonationer fram till november 2015.

 

Levande donation

Levande donation har minskat de senaste åren i Sverige, och förra året var det lägsta procentuellt sett sedan 2000.

LD njure antal förändring streckdiagram

Förändring levande njurdonatorer – antal.

LD njure procent förändring streckdiagram

Förändring levande njurdonatorer – i procent av totala antalet njurtransplantationer.

Njurdonatorer 2015 procent AD LD cirkeldiagramAntal som väntar på organ

Totalt fanns det ett behov av 825 organ den 1e januari 2016. En person som står på väntelistan kan behöva ett eller flera organ.

Väntar per organ 1 jan 2016 infographic

Donationsregistret

Tidigare anmälde sig ca 30.000-35.000 personer till donationsregistret årligen (siffrorna avser nyanmälningar). 2013 skedde en fördubbling med 67.000 anmälningar och 2014 var det över 100.000 anmälningar. Förra året skedde en minskning – dock var det fortfarande ca 50 % fler anmälningar än förr om åren. Denna minskning kan vi beskriva med ett fokusskifte – under 2013 och 2014 var många aktörer (däribland MOD) aktivt ute och informerade allmänheten, det var flertalet större kampanjer och stora mediala inslag under dessa år som bidrog till att anmälningarna sköt i höjden. Under 2015 var det inte alls lika stor närvaro bland allmänheten eller i media gällande organdonation – däremot satsades det mer på att informera och samarbeta med sjukvården, vilket gav resultatet att 2015 hade flest antal donatorer någonsin i historien.

Donationsregistret anmäln 2010-2015 stapel

Donationsregistret fördeln kvinnor män

Fördelning kvinnor-män i donationsregistret, uppdelat i ålderskategorier. Siffror avser 2015-12-31.

Donationsregistret anmäln per månad 2014

Anmälningar till donationsregistret månad för månad 2014.

Donationsregistret anmäln per månad 2015

Anmälningar till donationsregistret månad för månad 2015.

 

Antalet transplantationer

Att antalet transplantationer ökar är ett av de viktigaste måtten på att Sverige börjar bli bättre gällande organdonation. Fler donatorer hittas, fler transplantationer görs, fler liv räddas.

Ackum ant transplantationer

Totalt antal transplantationer = ackumulerat antal transplantationer per organ sedan vi började transplantera i Sverige 1964.

Tabell – transplantationer per organ och år

 

Transplanterade organ 2000-2015 tabell

Totalt antal transplantationer per organ och år 2000-2015.

transplanterade tredje kvartaletTransplanterade organ 2015 stapelAntal transplantationer per organ 2000-2015

Transplanterade njurar 2000-2015 stapel Transplanterade lungor 2000-2015 stapel Transplanterade levrar 2000-2015 stapel Transplanterade hjärtan 2000-2015 stapel

För den senaste statistiken och uppdateringar om antalet personer på en väntelista och hur många som transplanterats i Sverige, ladda ned denna pdf ifrån Scandiatransplant.

Källor:

Livsviktigt
Scandiatransplant
Svensk Transplantationsförening