Senaste statistiken

Den sista september 2022 fanns det i Sverige ett behov av drygt 770 organ och i snitt dör 1-2 personer i veckan från väntelistan, bland annat för att organbristen är så stor. Att antalet transplantationer ökar är ett av de viktigaste måtten på att Sverige börjar bli bättre gällande organdonation. Fler donatorer hittas, fler transplantationer görs, fler liv räddas. Nedan kan du ta del av den senaste statistiken kring bland annat organdonation, hur Sverige står sig i en internationell jämförelse, hur många som väntar på organ, antal transplanterade, antal donatorer och anmälningar till donationsregistret.

Levande donation

Av de transplantationer som genomförs varje år är det ca 30 % som transplanteras tack vare en levande givare, majoriteten av dessa är donation av njurar. Transplantationer med en levande donator har minskat sedan 2011

 

Positiv inställning till donation

Ur ett globalt perspektiv har vi svenskar den mest positiva attityden till organdonation i världen. Hela 85 % av Sveriges befolkning ställer sig positiva till att donera organ efter sin död. (undersökningar senast genomförda under 2015).

De senaste 15 åren har antalet donatorer i Sverige legat stabilt på omkring 150 stycken per år. De senaste åren har historiskt sett varit de bästa i Sverige med 192 donatorer 2021 och 191 donatorer 2019 – det högsta antalet någonsin. Under pandemin såg vi en minskning av antalet donatorer, under 2020 kunde 174 personer donera organ efter sin död. Ur ett internationellt perspektiv hamnar vi dock fortfarande långt efter andra jämförbara länder när det kommer till att identifiera och ta tillvara på möjliga donatorer. Sedan 1 juli 2022 har vi i Sverige en ny lagstiftning om organdonation. I och med denna nya lag kommer fler personer som vill donera sina organ ger möjlighet till det, och fler som väntar på organ kommer kunna bli transplanterade.

 

 

För den senaste statistiken och uppdateringar om antalet personer på en väntelista och hur många som transplanterats i Sverige, besök Scandiatransplant.

Källor:

Livsviktigt
Scandiatransplant
Svensk Transplantationsförening