modonjurstiftelsen

MOD hjärta Stiftelsen för Njursjuka 

Våren 2012 träffade MOD Paul Frankenius och Stiftelsen för Njursjuka och har sedan dess varit både nära vänner och samarbetspartners. Stiftelsen stödjer bland annat MODs utbildningsprojekt som vänder sig till skolungdomar som erbjuds kostnadsfria utbildningsföreläsningar och MOD har hjälpt till att utveckla Stiftelsen för Njursjukas nya hemsida och är även samarbetspartners vid Stiftelsens årliga Stipendieutdelning.

Läs mer på Njurstiftelsen.se

Vilka vi är

Peter Carstedt och Martha Ehlin har grundat MOD – Mer organdonation, hösten 2012. Idag arbetar förutom Peter även Emma Dalman i organisationen. Emma har fått ett nytt hjärta, och hon fungerar som volontärsamordnare, digital manager och föreläsare. Vidare finns ett stort antal engagerade eldsjälar som hjälper till att anordna event och utbildningar för volontärer i olika regioner.

Nationell rörelse
MOD har över 500 volontärer från Ystad i söder till Kiruna i norr – många väljer att berätta sin personliga historia, en del ställer upp som samtalsvänner, ett flertal medverkar i media och andra fungerar som funktionärer vid event. Det finns även de som tar på sig specialuppdrag och hjälper MOD med särskilda uppgifter. Dock har alla den viktiga funktionen att prata om organdonation och sprida kunskap och information vidare i sin omgivning – så att mer uppmärksamhet skapas och fler tar ställning. Tillsammans är vi starka!

I rörelsen ingår även MODs över 69 000 följare på Facebook, som delar, gillar och kommenterar inlägg och sprider frågan vidare i sociala medier.

Kunglig beskyddare
Sedan november 2014 är Hans Kunglige Höghet Prins Daniel beskyddare av MOD.

MOD är en ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden.

 

Vad vi gör

MOD arbetar för att alla som behöver en transplantation, ska få det utan onödigt lidande. I Sverige ska ingen behöva dö i väntan på ett organ, vilket tyvärr sker idag på grund av den stora organbristen.

De utmaningar vi står inför och det som också styr donationsverksameten är att öka kunskapen och engagemanget bland allmänheten. Var tredje svensk vet inte hur man tar ställning i organdonationsfrågan. MOD arbetar även för att förbättra sjukvårdens rutiner för att fler organdonatorer ska identifieras. Dessutom arbetar MOD med att implementera det pågående lagförslagen ska träda i kraft inom en tvåårsperiod och säger sig kunna fördubbla antalet organdonatorer. Därför har MOD valt att fokusera på följande områden:

 

Information

MOD är idag den ledande aktören som driver frågan om organdonation i Sverige. Miljoner människor har nåtts av våra budskap och tusentals har gått från ord till handling och tagit ställning till organdonation.

 

Digital plattform

MOD har den mest besökta hemsidan i Sverige om organdonation (merorgandonation.se) med över 600 000 besökare under 2014-2015. MOD har också tagit fram blidonator.se som är den enda webbsida som samlat tar upp alla de olika sätt som man kan ta ställning på. I november 2015 lanserades även denna sida levandedonation.se i samarbete med Njurstiftelsen.

MOD har också en stark närvaro i sociala medier med över 69 000 följare på Facebook, vilket möjliggör en kontinuerlig och ständig dialog om organdonation. Exempelvis har flera av våra personliga historier på Facebook nått ut till över 1 miljon människor vardera – och fått kommentarer som vittnar om betydelsen av att dessa rösters sprids och får utrymme.

MOD har även tagit fram ett helt nytt sätt att ta ställning på i Sverige,- ett digitalt donationskort. Dels är det ett mycket enkelt sätt att ta ställning till organdonation på samtidigt som det går att sprida det vidare till sina nära och kära, så att de enkelt kan göra detsamma.

Kommunikation

MOD tillhandahåller informationsmaterial, driver kampanjer och medverkar på olika event för att lyfta frågan i olika kanaler.

Maria, en av kampanjpersonerna i #vadväntardupå

Maria, en av kampanjpersonerna i #vadväntardupå

MODs senaste kampanj #Vadväntardupå? porträtterar autentiska personer som står på en väntelista för en organtransplantation.. 1000 affischer är idag synliga runt om i Sverige i olika typer av vänterumsmiljöer som exempelvis ett tandläkarväntrum till ett väntrum på en njurmottagning.

Ett av de största eventen som MOD medverkar på är Blodomloppet. 2014 och 2015 fanns MOD på plats i Blodomloppets alla 14 städer för att lyfta vikten av organ- och bloddonation. MOD-löpare med en lokal förankring har deltagit i loppet och talat om frågan vid både eventet och i media. Sjukvårdspersonal har varit behjälplig på plats för att besvara frågor av mer medicinsk karaktär och MOD-tältet har även varit bemannat med volontärer som velat sprida vikten av organdonation.

Media

 

Prins Daniel, MODs beskyddare, i tidningen Fokus.

Prins Daniel, MODs beskyddare, i tidningen Fokus.

MOD har medverkat i ett hundratal artiklar om organdonation, och frågan är idag mer närvarande i samhället. Media har dubblerat sin rapportering om organdonation under 2013 jämfört med året innan och MOD fungerar som en sambandscentral för media för att få fakta, underlag och för att komma i kontakt med personer med en koppling till frågan, och sjukvårdspersonal.

Är du intresserad av att medverka i media eller söker du efter personer att intervjua för ett reportage?

Kontakta oss på info@merorgandonation.se

Utbildning

Ungdomar är den målgrupp som har minst kunskap om organdonation och en nylig rapport från regeringskansliet visar att målgruppen efterfrågar utbildningar i ämnet under sin skolgång. Det är endast 0,8 % av de som anmält sig i donationsregistret som är under 20 år (att jämföra med att 22 % av hela befolkningen är under 20 år). MOD har därför prioriterat denna viktiga målgrupp för att ge dem mer information och kunskap om frågan. Idag är MOD den enda aktör i Sverige som erbjuder skolutbildningar om organdonation och har sedan 2012 mött över 8 500 ungdomar i skolor. MOD har som policy att erbjuda kostnadsfria skolutbildningar.

Beatrice Halby föreläser om organdonation.

Beatrice Halby föreläser om organdonation.

MOD håller även inspirationsföreläsningar och utbildningar till blivande läkare och sjukvårdspersonal. Exempelvis har över 5 000 personer inom sjukvården mött MOD på detta sätt och fått nya perspektiv på organdonation. Föreläsningarna levandegör frågan då personalen får träffa personer som lever tack vare en transplantation, vilket gör det väldigt tydligt vad det handlar om – att rädda liv. MOD utvecklar även och tar fram material i samråd med professionen, exempelvis ”Organdonation – en skrift med frågor och svar” som kommer finnas på alla intensivvårdsavdelningar i hela Sverige. MOD arbetar också i nära samarbete med donationsansvariga läkare och sjuksköterskor för att tillsammans förbättra och utveckla donationsarbetet från våra respektive perspektiv.

 

” ”Fantastiskt bra föreläsare”
”Väldigt gripande”

Är ni intresserade av en utbildning från MOD? Kontakta oss på utbildning@merorgandonation.se

Påverkansarbete

MOD bedriver påverkansarbete för att utveckla och förbättra hela systemet kring organdonation i Sverige, och vi har ett nära samarbete med sjukvården, politiker och andra patientorganisationer. MOD har medverkat i en statlig utredning om organdonation och transplantation som presenterades i september 2015, och vi kommer att arbeta aktivt för att utredningens betänkande kommer att bli verklighet de kommande två åren.

Läs mer om den statliga utredningen på www.sou.gov.se/organdonation