modonjurstiftelsen

MOD hjärta Stiftelsen för Njursjuka 

Våren 2012 träffade MOD Paul Frankenius och Stiftelsen för Njursjuka och har sedan dess varit både nära vänner och samarbetspartners. Stiftelsen stödjer bland annat MODs utbildningsprojekt som vänder sig till skolungdomar som erbjuds kostnadsfria utbildningsföreläsningar och MOD har hjälpt till att utveckla Stiftelsen för Njursjukas nya hemsida och är även samarbetspartners vid Stiftelsens årliga Stipendieutdelning.

Läs mer på Njurstiftelsen.se

Vilka vi är

Peter Carstedt och Martha Ehlin har grundat MOD – Mer organdonation, hösten 2012. Idag arbetar förutom Peter även Micaela Hamrin och Gabriela Brandén i organisationen. Vidare finns ett stort antal engagerade eldsjälar som hjälper till att anordna event och utbildningar för volontärer i olika regioner.

Nationell rörelse
MOD har över 500 volontärer från Ystad i söder till Kiruna i norr – många väljer att berätta sin personliga historia, en del ställer upp som samtalsvänner, ett flertal medverkar i media och andra fungerar som funktionärer vid event. Det finns även de som tar på sig specialuppdrag och hjälper MOD med särskilda uppgifter. Dock har alla den viktiga funktionen att prata om organdonation och sprida kunskap och information vidare i sin omgivning – så att mer uppmärksamhet skapas och fler tar ställning. Tillsammans är vi starka!

I rörelsen ingår även MODs över 75 000 följare på Facebook, som delar, gillar och kommenterar inlägg och sprider frågan vidare i sociala medier.

Kunglig beskyddare
Sedan november 2014 är Hans Kunglige Höghet Prins Daniel beskyddare av MOD.

MOD är en ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden.

Vad vi gör

MOD arbetar för att alla som behöver en transplantation, ska få det utan onödigt lidande. I Sverige ska ingen behöva dö i väntan på ett organ, vilket tyvärr sker idag på grund av den stora organbristen.

Sedan 2013 har två statliga utredningar presenterat konkreta förslag på hur vi ska kunna bli bättre på organdonation i Sverige. Våren 2022 röstade riksdagen äntligen igenom ett lagförslag som kommer ge sjukvården konkreta verktyg för att kunna respektera allmänhetens höga donationsvilja i högre utsträckning. MOD har under många år arbetat för denna lagstiftning och att lagen ser ut som den gör är till stor del ett resultat av MODs arbete tillsammans med professionen och politiker.