Sveriges transplantationssjukhus

Det finns fyra transplantationscentra i Sverige: Uppsala, Göteborg, Stockholm och Malmö. Vill du veta mer och har frågor som gäller levande njurdonation, kontakta din närmsta transplantationsenhet.

transpsju

 

Stockholm– Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
I Sverige utfördes den första njurtransplantationen på Kungliga Serafimerlasarettet år 1964. Utvecklingen av de immunhämmande* läkemedlen hade då gjort det möjligt att transplantera även icke helt identiska personer. År 1973 flyttade transplantationsverksamheten i Stockholm till Huddinge Sjukhus och på hösten utfördes där den första njurtransplantationen.

Kontakt: Patientkoordinator Anne-Karin Sandberg Aperheim Tfn 08-585 879 77

Njursektionen: Lars Wennberg
Telefon: 08-585 825 54

Telefon: 08-585 825 61
Telefontid: Måndag – fredag 9-11, 13-15

 

Sahlgrenska
Göteborg
– Transplantationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhus

Ulla-Maj Andersson, patientkoordinator 031-342 70 40, ulla-maj.andersson@vgregion.se
Annette Lennerling, patientkoordinator 031-342 70 39, 0736-60 16 90
Kerstin Fredriksson, kurator 031-342 85 27, kerstin.fredriksson@vgregion.se

Transplantationscentrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset är Sveriges största transplantationsenhet. Här har sedan 1965 mer än 5000 njurtransplantationer genomförts. Av dessa är närmare 1500 transplantationer utförda med njure från levande givare (donator).

 

Studenthäftet-Studentrabatt skånes universitetssjukhus logga

 

 

Malmö

Kontakt:
Transplantationskoordinator Ingrid Andersson Tfn 040-33 32 48

Den första njurtransplantationen gjordes i Lund i januari 1968. Idag finns verksamheten i Malmö, där drygt 2 400 njurtransplantationer har gjorts sedan 1969

Uppsala
– Akademiska Sjukhuset
Patientkoordinator Catharina Gelin Tfn 018-611 96 77
Idag görs årligen drygt 400 njurtransplantationer i Sverige varav drygt 100 i Uppsala. 40 % av dem kommer från levande donatorer.