Levandedonation.se är en digital information- och kunskapssida om levande donation i Sverige. Sidans huvudsyfte är att lyfta fram vikten av levande donation och besvara de frågor som man kan ha inför en eventuell utredning av donation. Projektet avser även hjälp personer att komma i kontakt med andra som har liknande frågor som de funderar över- så att man kan lära av varandra.

Initiativet togs av MOD- Mer organdonation i samarbete med Stiftelsen för Njursjuka våren 2015. Sedan MOD grundades 2012 har vi haft ett nära samarbete med Stiftelsen för njursjuka, där stiftelsen gett stöd till MODs utbildningsprojekt och andra initiativ.

 

Varför levandedonation.se

MOD arbetar för att alla som behöver en transplantation, ska få det utan onödigt lidande. I Sverige ska ingen behöva dö i väntan på ett organ. Sverige är redan världsledande inom området levande donation, men det finns samtidigt mycket mer som kan göras i frågan. Den information som finns om frågan är utspridd och skiljer sig lite beroende på vem avsändaren är. Ambitionen med levandedonation.se är att samla all nödvändig kunskap på samma plattform.

 

Projektet vill därför:

– vara ett ledande informations- och kunskapscentrum för levande organdonation i Sverige.

– skapa en plattform för de som vill engagera sig för mer organdonation i Sverige.

– skapa en uppdaterad kunskapsbank som blir landets största kunskapsbas om levande donation, tillgänglig för alla i samhället.

– öka antalet genomförda levande donationer i Sverige.

 

Projektet vill dessutom:

  • utveckla levande donation i Sverige och effektivisera och förkorta donationsprocessen.
  • -att likvärdiga rutiner skall gälla i Sverige för levande donation.
  • att levande donatorer inte skall vara ekonomiskt lidande i samband med donation. Det skall vara likvärdigt i hela landet.
  • att vi utökar arbetet med donationskedjor i Sverige vilket skulle öka antalet möjliga levande donatorer.

 

 

MOD hjärta Stiftelsen för Njursjuka

Våren 2012 träffade MOD Paul Frankenius och Stiftelsen för Njursjuka och har sedan dess varit både nära vänner och samarbetspartners. Stiftelsen stödjer bland annat MODs utbildningsprojekt som vänder sig till skolungdomar som erbjuds kostnadsfria utbildningsföreläsningar och MOD har hjälpt till att utveckla Stiftelsen för Njursjukas nya hemsida och är även samarbetspartners vid Stiftelsens årliga Stipendieutdelning.

Läs mer om Stiftelsen för Njursjuka på Njurstiftelsen.se