“Kidney donors live longer than the general population”.
Professor Ingela Fehrman-Ekholm

Om levande donation

Sverige är ett av de länderna i världen som är bäst när det kommer till levande donation.  Av de transplantationer som genomförs varje år i Sverige är ca 30% tack vare en levande donator.

Idag sker en njurdonation från en levande donator utan några större risker. Donatorn klarar sig bra med en njure då den kvarstående blir både större och ökar i sin funktion. En levande donator kan även donera en del av sin lever. Efter en leverdonation växer vanligtvis givarens levern ut till sin normala storlek inom 1–2 månader.

Risken att det nya organet ska stötas bort minskar om mottagaren och givaren har liknande immunsystem, vilket är vanligt hos släktingar. Numera är metoderna för att klarlägga immunsystemens egenskaper så pass bra att man i förväg vet vilka chanserna är för att transplantationen ska lyckas vilket gör att man inte behöver vara släkt för att kunna donera en njure till någon.

Inom den medicinska professionen förs idag diskussioner om vilka kriterier som behöver uppfyllas för att kunna bli en levande donator. Sjukvården vill försäkra sig om att den levande donatorn inte utsätts för några onödiga risker. Kriterierna ändras i takt med utvärderingar av olika resultat, som också hämtas ifrån andra länders arbeten.

 

Fördelar med levande njurdonation

  • Transplantationen kan genomföras innan den njursjuke behöver dialysbehandling.
  • Givaren är mycket noggrant utredd, vilket innebär att mottagaren får en garanterat frisk njure med hög kvalitet.
  • Njuren börjar oftast fungera direkt vid transplantationen.
  • Transplantationen kan genomföras planerat och därmed under bättre förutsättningar.
  • Resultaten är i genomsnitt bättre än för njure ifrån en avliden donator.